Zoznam správcov

Zoznam správcov

Tento dokument "Zoznam správcov" nadväzuje na právny dokument "Podmienky spracovania osobných údajov "spoločnosti Elephant Orchestra, s.r.o., IČO: 032 72 974, so sídlom Rohanské nábreží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 229733 ( "Elephant Orchestra, s.r.o.") z 26. 3. 2018 a obsahuje kategórie ďalších správcov, ktorí vykonávajú spracovanie za rovnakým účelom ako správcu Elephant Orchestra, s.r.o.

Vymedzenie kategórií správcov

Kategória správcov sú uvedené ďalej:

V Praze dne 1. 10. 2018