OBJEM ŽIADOSTÍ O NAŠU PÔŽIČKU: 635 028 €

Slovnik Pojmov